Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Boy & Growl (Cậu bé chăn cừu) – Lost Sheep Team

13-03-2015

Đừng nên tin kẻ dối trá ngay cả khi họ nói thật. Sống luôn lừa dối mọi người thì chắc chắn sẽ có ngày rước họa vào thân. Sản phẩm phim kì 4 của nhóm Lost Sheep team  - Arena Multimedia

Những người thực hiện:

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Anh Tú

Phạm Ngọc Thuận

Hoàng Thị Phương Anh

Phan Thị Thanh Tâm

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa