Bạn đang ở đây

Boy & Growl (Cậu bé chăn cừu) – Lost Sheep Team

Đừng nên tin kẻ dối trá ngay cả khi họ nói thật. Sống luôn lừa dối mọi người thì chắc chắn sẽ có ngày rước họa vào thân. Sản phẩm phim kì 4 của nhóm Lost Sheep team  - Arena Multimedia

Những người thực hiện:

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Anh Tú

Phạm Ngọc Thuận

Hoàng Thị Phương Anh

Phan Thị Thanh Tâm

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.