Bạn đang ở đây

Concept phim The cave that talked

Tiểu luận E-Project Maya (kỳ 4) của Hammer Team - D1107K - Arena Multimedia Hà Nội. 
Các thành viên của nhóm:
Nguyễn Mạnh Hải
Đỗ Quý Nhất 
Dư Phương Thảo
Vũ Ngọc Hùng 
Lê Thị Luyến
Giảng viên hướng dẫn: Thầy Tống Công Trường
Link phim thành phẩm:
http://www.arena-multimedia.vn/gallery/san-pham-hoc-vien/the-cave-that-t...

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bầu-Trời
Khi-ảo-thuật-gia-rảnh-rỗi
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Street warrior
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Dế mèn phiêu lưu kí - Nguyễn Mạnh Hải
Arena Multimedia vẽ tay

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.