Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

san-pham-hoc-vien-arena
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Concept phim The cave that talked

03-01-2014

Tiểu luận E-Project Maya (kỳ 4) của Hammer Team - D1107K - Arena Multimedia Hà Nội. 
Các thành viên của nhóm:
Nguyễn Mạnh Hải
Đỗ Quý Nhất 
Dư Phương Thảo
Vũ Ngọc Hùng 
Lê Thị Luyến
Giảng viên hướng dẫn: Thầy Tống Công Trường
Link phim thành phẩm:
http://www.arena-multimedia.vn/gallery/san-pham-hoc-vien/the-cave-that-t...