Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3 - 3D Game Design DOOM

19-12-2020

Đồ án kỳ 3 - 3D Game Design DOOM - Đồ án lớp A1911H2

(Arena Multimedia - 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP. HCM)

Vào năm 2149, một nhà bác học điên đã mở ra một chiều không gian mới dẫn đến địa ngục. Để phục vụ cho việc thí nghiệm và nghiên cứu của hắn. Nhưng, một sai lầm đã được tạo ra và bây giờ địa ngục đã ở trái đất.

Hãy cũng xem những nhân vật 3D trong câu chuyện này nhé.

Thành viên nhóm:

Nguyễn Trung Nghĩa

Giáo viên hướng dẫn:

Cô Hồng Ngọc Minh Trâm