Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3D Game - Ying Shi

12-08-2020

Đồ án kỳ 3D Game Design của nhóm học viên lớp D1708H Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội 

 Thành viên thực hiện:

- Phạm Văn Biền

 Giảng viên hướng dẫn:

- Lê Quang Khải