Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lion and Mouse - 3D Short Film

07-10-2019

Sản phẩm đồ án kì 4 - Lion and Mouse - 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1711M1 Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu.

Kịch bản The Lion & The Mouse là 1 trong 3 kịch bản mà nhóm chọn ra, được các FC đánh giá khả thi, câu chuyện đơn giản, có ý nghĩa và số lượng nhân vật vừa đủ (2 nhân vật) - thích hợp cho việc tạo hình và hoàn thiện 1 bộ phim hoạt hình 3D trong thời gian ngắn!.

Thành viên nhóm:

-Phạm Bích Tuyền

-Nguyễn Đoàn Minh Đức

-Dương Tiểu Linh

-Ngô Thị Lan Phương

-Lương Thái Thành

-Nguyễn Thị Hồng Thắm

Giảng viên hướng dẫn:

- FC Nguyễn Phạm Phi Vân

- FC Nguyễn Thanh Long

- FC Nguyễn Thanh Lợi

- FC Nguyễn Đăng Hải.