Bạn đang ở đây

MV Dấu mưa

Đồ án học kỳ phim - Lớp A1212H2 - Arena Multimedia TP Hồ Chí Minh
Nhóm thực hiện: 
- Trần Thiện Bảo
- Mai Đức Anh
- Nguyễn Ngữ
- Hồ Thanh Phong
- Nguyễn Hoàng Lâm
- Phạm Ngọc Phương Thảo
Giáo viên hướng dẫn
- Bùi Đình Lâm
- Guillaume Faugère
- Phan Như Thanh

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.