Bạn đang ở đây

Nha khoa Master Elephant

Bộ nhận diện thương hiệu Nha khoa Master Elephant (M.E). Sản phẩm được đánh giá cao về cách trình bày và tư duy thiết kế. Đặc biệt, hệ thống quảng cáo được xây dựng tốt.

Những người thực hiện: Nhóm học viên lớp D1406M - Arena Multimedia (Tôn Thất Thuyết/Trần Thái Tông)

Đinh Văn Dưỡng

Hoàng Mai Hương

Nguyễn Phương Thảo

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Vũ Quang Chiến

Điểm: 90

Mời bạn tìm hiểu câu chuyện thú vị về nhóm Master Elephant tại đây: Chiếm ngôi nhất bảng đồ án kỳ 1, họ là ai?

Sản Phẩm Tiếp Theo

Vhythm
Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.