Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Once Upon A Dream - 3D Short Film

24-08-2020

Sản phẩm đồ án kì 4 - Once Upon A Dream (3D Animation) của nhóm học viên lớp D1706M Arena Multimedia 80 Trúc Khê (Hà Nội)

Trong rất nhiều đề tài thì nhóm đã chọn đề tài gia đình. Lấy hình ảnh người đàn ông trưởng thành làm nhân vật chính.

Nhân vật của bọn em phải chịu áp lực từ công việc, trang trải cuộc sống cho gia đình của mình. Trẻ con thì làm nũng được, chứ người lớn thì không. Họ cứ chịu đựng một mình như vậy. Nhất là người đàn ông còn có cái tôi rất lớn, họ sẽ không chia sẻ với gia đình của mình, mà cứ cố gắng ngày qua ngày. Sau cùng thì trong câu chuyện của bọn em, cao trào nào rồi sẽ có nút thắt, và nút thắt đấy chính là điều mà người đàn ông ấy tìm thấy bình yên.

Thành viên nhóm

- Lê Phương Anh

- Vũ Minh Khuê

- Bùi Vân Nhi

- Phạm Ngọc Anh

- Nguyễn Hùng Lâm

- Nguyễn Trần Việt Tùng

Giảng viên hướng dẫn:

- Trần Anh Khoa