Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Phim tài liệu " Nhà của bé"

19-12-2020

Phim tài liệu “ NHÀ CỦA BÉ” - Đồ án lớp A2003M1

(Arena Multimedia - 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP. HCM)

Làm phim tài liệu là một công việc chiến đấu suốt đời. mọi khoảnh khắc cần được ghi lại, chúng tôi càng làm,chúng ta càng biết những gì chúng ta thực sự muốn làm.Đó là một quá trình đầy kinh nghiệm, đầy gian khổ và cũng đầy những khoảnh khắc vui vẻ

Nhiều người có thể hỏi làm sao để trở thành một trạm cứu hộ động vật?

Chúng tôi chưa biết. Chỉ có thể, bắt đầu từ tình yêu thương đối với chúng.

Chó, mèo không phải là thức ăn, chúng là bạn.

 

Thành viên nhóm:

Phạm Minh Đức

Nguyễn Lý Nhật Quỳnh

Nguyễn Thị Thanh Phương

Lê Văn Lộc

Huỳnh Đăng Khoa

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Nguyễn Việt Anh