Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Rise of Slave - 3D Short Film

07-10-2019

Sản phẩm đồ án kì 4 - Rise of Slave - 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1711H1 Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu.

Thông qua đồ án lần này, nhóm muốn gửi thông điệp rằng dù có là ai cũng hãy cố gắng bước đi trên con đường cửa mình, dù xuất phát điểm là ở đâu chỉ cần cố gắng thì bằng cách nào đó cũng sẽ chạm được đích đến

Thành viên nhóm:

-Nguyễn Thị Kim Ngân

-Vy Tố Quỳnh

-Bùi Minh Quân

-Bùi Trường Giang

-Nguyễn Trọng Hoàng

-Vũ Minh Sang

Giảng viên hướng dẫn:

- FC Nguyễn Phạm Phi Vân

- FC Nguyễn Thanh Long

- FC Nguyễn Thanh Lợi

- FC Nguyễn Đăng Hải.