Bạn đang ở đây

Short film - Jam

 Phim ngắn "Jam" được thực hiện bởi nhóm học viên lớp D1409H, Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

 

 Thành viên nhóm:
Nguyễn Hồng Giang
Đỗ Ánh Nguyệt
Phạm Hương Giang
Nguyễn Mạnh Cường
Võ Diệu My
Lê Thu Phương
Đặng Thành Trung


 Giáo viên hướng dẫn:

Đỗ Quốc Trung

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
Twister-cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.