Bạn đang ở đây

Short film - Jam

07-04-2016

 Phim ngắn "Jam" được thực hiện bởi nhóm học viên lớp D1409H, Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

 

 Thành viên nhóm:
Nguyễn Hồng Giang
Đỗ Ánh Nguyệt
Phạm Hương Giang
Nguyễn Mạnh Cường
Võ Diệu My
Lê Thu Phương
Đặng Thành Trung


 Giáo viên hướng dẫn:

Đỗ Quốc Trung

Sản Phẩm Tiếp Theo

onlie-cover
Tubo-Cover
coca-cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.