Bạn đang ở đây

The North Face - TVC Quảng cáo

Đồ án học kỳ 3 - Làm phim kỹ thuật số, TVC Quảng cáo - The North Face của nhóm học viên Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh)
Nhận xét của hội đồng phản biện:
Phim ngắn có ý tưởng kịch bản tốt, tận dụng tốt thời gian và đạo cụ.

Những người thực hiện:
Nguyễn Đông Tiến
Đỗ Lê Thanh Trúc
Nguyễn Như Thảo Nguyên
Nguyễn Tuấn Tú
Huỳnh Kim Thanh

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Hoàng Huy Cường và Thầy Nguyễn Tấn Cường

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.