Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

The Shadow - 3D Short Film

25-08-2020

Sản phẩm đồ án kì 4 - The Shadow (3D Animation) của nhóm học viên lớp D1706M Arena Multimedia 80 Trúc Khê (Hà Nội)

Với ý nghĩa: Đừng để trị tưởng tượng của bạn làm bạn quên mất cả sự thực. Đây là thông điệp chính của câu chuyện mà The Shadow muốn truyền tải đến mọi người. Thông qua hình ảnh cái bóng trong phim, chúng mình muốn mọi người soi chiếu và hiểu đó chính là sự tham lam, ích kỷ, ảo tưởng của mỗi con người. Và chính cái bóng đó sẽ cướp đi tất cả mọi thứ mà bạn có được.

Thành viên nhóm

- Nguyễn Văn Hậu

- Lê Minh Thành

- Lê Huy Hoàng

- Hứa Việt Phương

- Phí Thị Thùy Linh

- Nguyễn Ngọc Diệp

- Phạm Hồng Phước

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa