Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện ABYSS GAMES

15-01-2018

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1610H -Arena Multimedia - Phạm Văn Bạch - Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu ABYSS GAMES 

Thành Viên Nhóm:

Dương Hạnh Dung

- Vũ Thanh Hiếu

- Lưu Quang Sơn

- Đặng Mạnh Huy

- Bùi Huy Mạnh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 Khúc Thị Ngọc Hà