Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện App Game Nadir - Lớp D1809G2

06-01-2020

Thiết kế giao diện App Game Nadir - Lớp D1809G2

Nhóm muốn thử sức ở lỉnh vực mới biết là khó khăn nhưng Nhóm thích sự mạo hiểm. Nhóm không giỏi về Code nhưng Nhóm muốn idea thành thực tế nên chọn làm game. Khó khăn là phải vẽ rất nhiều tranh, và câu truyện, và cùng nhau cố gắng để làm ra sự đam mê của Nhóm. Nadir được lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện mà Nhóm tìm tòi và muốn tạo ra cái mới. Xoay quanh câu chuyện anh em và thể hiện rõ sự kiên trì tìm ra sự thật.

Thành viên nhóm:

- Lê Hà Giang

- Huỳnh Thị Tuyết Hằng

- Trần Anh Hào

- Võ Hoàng Anh Tuấn

Giáo viên hướng dẫn: thầy Phan Nhật Trung