Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện Delight IGO

28-11-2017

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1608M -Arena Multimedia - Phạm Văn Bạch - Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu IGO

Thành Viên Nhóm:

- Lưu Như Ngọc Thảo

- Trần Bá Thảo Phương

- Võ Duy Sơn

- Hoàng Thu Hà

- Trương Thanh Thảo

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Khúc Thị Ngọc Hà