Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện Himany Air Cooler

08-12-2016

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1507H2 - Arena Multimedia (212 - 214 Nguyễn Đình Chiểu).

 Thiết kế website cho thương hiệu Himany Air Cooler.

 Thành Viên Nhóm:

Trần Hữu Phước.

Phạm Gia Hân.

Lý Ngọc Trâm Anh.

Lê Hồng Giang.

Giảng Viên Hướng Dẫn: 

Nguyễn Thy Đoan Trinh.

Bùi Duy Khiêm.