Bạn đang ở đây

Thiết kế giao diện Himany Air Cooler

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1507H2 - Arena Multimedia (212 - 214 Nguyễn Đình Chiểu).

 Thiết kế website cho thương hiệu Himany Air Cooler.

 Thành Viên Nhóm:

Trần Hữu Phước.

Phạm Gia Hân.

Lý Ngọc Trâm Anh.

Lê Hồng Giang.

Giảng Viên Hướng Dẫn: 

Nguyễn Thy Đoan Trinh.

Bùi Duy Khiêm.

Sản Phẩm Tiếp Theo

Cover Silversun
Cover BeeZeen
Cover A Living
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
arena-multimedia-Xuro-cactus
cover
cay-khong-khi
arena-multimedia-boost-sport-shop

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.