Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện Nordic

20-06-2018

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1704H -Arena Multimedia - 80 Trúc Khê - Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu Nordic

Thành Viên Nhóm:

- Lê Thu Phương

- Đỗ Xuân Toàn

- Phạm Xuân Phước

- Nguyễn Thị Hồng Loan

- Lê Huy Hoàng

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 Khúc Thị Ngọc Hà