Bạn đang ở đây

Thiết kế giao diện Shine

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1508H2 -Arena Multimedia -Trúc Khê-HN

 

Thiết kế website cho thương hiệu Shine

 

Nhóm được 83 điểm từ hội đồng bảo vệ (8/9/2016).

 

Thành Viên Nhóm:

Bùi Ngọc Diệp

Nguyễn Khánh Linh

Trần Đức Duy

Phạm Hải Long

 

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Nguyễn Vương Nam

Sản Phẩm Tiếp Theo

Cover Silversun
Cover BeeZeen
Cover A Living
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
arena-multimedia-Xuro-cactus
cover
cay-khong-khi
arena-multimedia-boost-sport-shop

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.