Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện Shine

13-09-2016

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1508H2 -Arena Multimedia -Trúc Khê-HN

 

Thiết kế website cho thương hiệu Shine

 

Nhóm được 83 điểm từ hội đồng bảo vệ (8/9/2016).

 

Thành Viên Nhóm:

Bùi Ngọc Diệp

Nguyễn Khánh Linh

Trần Đức Duy

Phạm Hải Long

 

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Nguyễn Vương Nam