Bạn đang ở đây

Thiết kế giao diện WEBAKE

16-11-2018

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1708K-Arena Multimedia - 80 Trúc Khê - Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu WEBAKE

Thành Viên Nhóm:

- Vũ Minh Khuê

- Nguyễn Lê Anh Thư

- Lê Việt Hà

- Nguyễn Thị Hoàng Yến

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 Khúc Thị Ngọc Hà

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
cover
Cover
Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.