Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện website Charming Nails & Spa

18-07-2019

Thiết kế giao diện website Thiết kế giao diện website Charming Nails & Spa - Đồ án lớp D1801G2

 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

 -------------------------

 Thành Viên Nhóm:

 - Trần Hưng Long

 Hồ Hoàng Thanh Uyên

 - Đinh Nguyễn Quang Vĩnh

 Giảng Viên Hướng Dẫn:

  -  Cô Vũ Thị Thanh Thúy