Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện website Emoji Voices

22-07-2019

Thiết kế giao diện website Emoji Voices - Đồ án lớp D1803M1

 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

 -------------------------

 Thành Viên Nhóm:

 - Nguyễn Anh Khoa

 Đặng Hoàng Khuyết

 - Võ Minh Chính

 - Lê Ngọc Trân

 Giảng Viên Hướng Dẫn:

  -  Thầy Phan Nhật Trung

Mời bạn ghé website demo Emoji Voices!