Bạn đang ở đây

Thiết kế giao diện Website Himani

Đồ án kỳ 2 Web Design - Himani  của nhóm học viên lớp D1509I - Arena Trúc Khê

 

Nhóm được 92 điểm từ hội đồng bảo vệ (8/9/2016).

Thành viên nhóm:

Lớp D1509I

Phạm Quốc Anh

Phạm Quỳnh Anh

Nguyễn Ngọc Anh

Phạm Phương Anh

 

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Cô Khúc Thị Ngọc Hà

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
arena-multimedia-Xuro-cactus
cover
cay-khong-khi
arena-multimedia-boost-sport-shop
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
A SPORT SHOP
Arena - Multimedia -  A sport Shop

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.