Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

charming-cover

Thiết kế giao diện Website Himani

13-09-2016

Đồ án kỳ 2 Web Design - Himani  của nhóm học viên lớp D1509I - Arena Trúc Khê

 

Nhóm được 92 điểm từ hội đồng bảo vệ (8/9/2016).

Thành viên nhóm:

Lớp D1509I

Phạm Quốc Anh

Phạm Quỳnh Anh

Nguyễn Ngọc Anh

Phạm Phương Anh

 

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Cô Khúc Thị Ngọc Hà

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.