Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện website Organic Planet

23-07-2019

Thiết kế giao diện website Organic Planet - Đồ án lớp D1803M1

 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

 -------------------------

 Thành Viên Nhóm:

- Nguyễn Đoàn Phương Anh

- Lê Thị Hồng Nhung

- Huỳnh Thị Nguyên Thảo

- Võ Ngọc Thi

 Giảng Viên Hướng Dẫn:

  -  Thầy Phan Nhật Trung