Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện website Royal Printing

12-07-2018

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1703M2

 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

-------------------------

 Thiết kế giao diện website Royal Printing

 Thành Viên Nhóm:

- Phạm Việt Anh Tú

- Nguyễn Tiến Dũng 

- Hồ Quốc Khánh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 - Thầy Phan Nhật Trung