Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện website sân khấu kịch “Đèn Đom Đóm”

26-09-2019

Thiết kế giao diện website sân khấu kịch “Đèn Đom Đóm” – Đồ án lớp D1805M2

(Arena Multimedia – 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP.HCM)

Đèn Đom Đóm, nơi làm sống lại những cảm xúc của khán giả đối với loại hình nghệ thuật sân khấu kịch nói chung và những vỡ kịch “Ngày Xửa Ngày Xưa” nói riêng.

Logo được lấy cảm hứng từ 4 hình ảnh: đom đóm, vỏ trứng vỡ, mặt trăng và cây đa. “Đom đóm” là hiện thân của ánh sáng, “vỏ trứng” mang ý nghĩa của sự bảo bọc, “mặt Trăng” và “cây đa” là hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích của bà và mẹ.

Cùng đến xem một vở kịch tại “Đèn Đom Đóm” để có những phút giây trở về thời thơ ấu nhé…

Link demo!

Thành viên:

- Lê Nguyên Phương

- Nguyễn Phúc Thịnh

- Bùi Hải Phụng

- Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Giáo viên hướng dẫn:

- Mai Hữu Trí