Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện website Voyage Hotel

13-07-2018

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên Lớp D1703M2

 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

 -------------------------

 Thiết kế giao diện website Voyage Hotel

 Thành Viên Nhóm:

 - Phạm Hòa Giang Châu

 - Lương Bích Quân

 - Nguyễn Hùng Sơn

 - Mạch Bảo Ngân 

 Giảng Viên Hướng Dẫn:

  - Thầy Phan Nhật Trung