Bạn đang ở đây

TVC Bia Sài Gòn

Đồ án học kỳ 3 - Làn phim Kỹ thuật số của Sói Production, A1409H1 Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh)

Những người thực hiện:

Hồ Diên An

Lầm Cá Lộc

Nguyễn Nam

Hứa Văn Ri

Phan Khánh Vy

Giảng viên hướng dẫn:

Bùi Đình Lâm

Nguyễn Tấn Cường

Đặng Quốc Việt

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.