Bạn đang ở đây

Ứng dụng Tìm xe khách

Đồ án cuối kỳ I: Bộ nhận diện thương hiệu Tìm xe khách của nhóm học viên lớp D1411M - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

Những người thực hiện: 

Nguyễn Quỳnh Phương

Đặng Thái Thụy

Nguyễn Đức Vinh

Điểm: 81 điểm

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.