Bạn đang ở đây

Viet Milk

Đồ án cuối học kỳ 1 - Bộ nhận diện thương hiệu Viet Milk

Thực hiện: Nhóm học viên lớp D1209G, Arena Multimedia (Hà Nội)

Nhóm tác giả:

Nguyễn Quốc Đạt

Nguyễn Văn Mạnh

Nguyễn Gia Thịnh

Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.