Bạn đang ở đây

Zodiac

Sản phẩm kì III, thiết kế Game 3D "Zodiac" của học viên lớp D1308K - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

Những người thực hiện:

Bùi Thị Mỹ Linh

Lê Anh Phượng

Công Phương Uyên

Nguyễn Hoàng Đức

Trần Hồng Quyên

Đào Kim Long

Nguyễn Linh Chi

Mai Thanh Trà

Nguyễn Thương Thương

Giảng viên hướng dẫn:

Lê Quang Khải

Điểm: 85

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.