Web Designer
Book-icon

Mô tả

Web Design (Thiết kế giao diện website) là một trong số những công việc sử dụng kiến thức Mỹ thuật Đa phương tiện. Web Designer là người chịu trách nhiệm tạo ra phiên bản sơ khai của một website (thiết kế web trực quan). Sau quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện, phần hình ảnh mô phỏng giao diện web sẽ được chuyển cho các Web Developer để mã hóa HTML, mã hóa tập lệnh web hoặc hoàn thành các loại mã hóa khác nói chung và tạo ra 1 trang web có giao diện giống như mô phỏng thiết kế của Web Designer.

Làm việc ở đâu

• Công ty truyền thông 

• Công ty tổ chức sự kiện

• Công ty thiết kế web

Những điều kiện cần và đủ để theo đuổi công việc này

• Thông thạo các phần mềm graphic design chuyên dụng hiện nay như Photoshop, Illustrator, Corel…
• Người thiết kế không chỉ phải nghiên cứu về bố cục, màu sắc theo yêu cầu mà còn cần có sự đầu tư tìm hiểu về thương hiệu, thông điệp mà doanh nghiệp muốn truyền tải.
• Óc sáng tạo, khiếu thẩm mỹ.