VOUCHER ƯU ĐÃI 1.000.000 ĐỒNG

Đây là VOUCHER dành cho các học viên nhập học tại Arena Multimedia và được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi hiện hành.

Vourcher học phí - 1.000.000 VND

CÁCH SỬ DỤNG

1. Phiếu không có giá trị quy đổi ra tiền mặt.

2. Hạn sử dụng: 01/10/2021 - 31/10/2021.

3. Đối tượng: Chỉ áp dụng cho những người đã được nhận link voucher trong email.