VOUCHER ƯU ĐÃI 3.000.000 ĐỒNG

Đây là VOUCHER này dành cho các học viên nhập học tại Arena Multimedia và áp dụng chung với các chương trình ưu đãi hiện hành.

CÁCH SỬ DỤNG

1. Phiếu không có giá trị đổi ra tiền mặt.

2. Hạn sử dụng: 01/09/2021 - 30/09/2021.

3. Đối tượng: Chỉ áp dụng cho những người đã được nhận mã voucher trong email.

Nhập thông tin tại form. Bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích tư vấn hướng nghiệp, thông báo về học bổng.