XÁC NHẬN THAM GIA SỰ KIỆN

Xác nhận tham gia trò chuyện Online: Mỹ thuật đa phương tiện học gì và làm gì?

ArenaTour_FBPost

Mục đích: Giải quyết các vấn đề băn khoăn về Ngành Mỹ thuật Đa Phương tiện là gì, học ngành MTDPT có thể làm được gì, bằng cấp ra sao? Giúp các bạn hiểu thêm về Arena Multimedia: cơ sở vật chất, chương trình học, giảng viên,…

Thời gian: 8h45 – 11h00 Ngày 14.8.2022

Hình thức: Google Meet