Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận dạng thương hiệu IZGO

10-10-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1601M (Arena Multimedia - 80 Trúc Khê - Hà Nội).

Bộ nhận dạng thương hiệu IZGO: 93 Điểm, số điểm cao nhất từ trước tới nay của học viên Arena Multimedia  - 80 Trúc Khê - Hà Nội.

CẢM HỨNG ĐỀ TÀI: 

Lấy cảm hứng từ chú Ngựa vằn, Loài ngựa vốn được coi là một “ phương tiện ” có từ rất lâu của con người. Nhưng với loài ngựa vằn - một loài ngựa với bản năng hoang dã mạnh mẽ và khó có thể thuần phục, ở chúng có sức hút kì lạ đến từ những vằn sọc hoàn hảo mà thiên nhiên ban cho, ngực vằn chính là một con vật thu hút mà hãng xe IZGO muốn khai thác và xây dựng hình ảnh.

Thành viên thực hiện: 

- Nguyễn Trà Giang

- Trần Xuân Luyện

- Ngô Tiến Pháp

Giáo Viên Hướng Dẫn:

- Vũ Quang Chiến.