Bạn đang ở đây

Bộ nhận diện thương hiệu Windtel

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1505H- Arena Multimedia (Trúc Khê -HN)

Đề tài thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Windtel- hoạt động trong lĩnh vực "mạng viễn thông

THÀNH VIÊN NHÓM:

Đặng Duy Khánh

Trần Trúc Diễm

Nguyễn Việt Triều

Nguyễn Thị Phương

Gỉang viên hướng dẫn:

Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

ChocoAmour
cover
cover
paper-craft cover
cover
cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.