Bạn đang ở đây

MV A thousand years

Một MV cover đầy lãng mạn và ý nghĩa do nhóm Foura – học viên lớp A1312K2 Arena Multimedia Hồ Chí Minh thực hiện.
Các thành viên trong nhóm:
Hoàng Thông
Uyên Vy
Nguyễn Quân
Thịnh Đoàn
Huỳnh Tân
Quang Ly
Sam Lam
Giảng viên hướng dẫn:
Bùi Đình Lâm
Nguyễn Tấn Cường
Guillaume Faugère

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.