Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

3D Animation - Fox and Crow

13-04-2016

Đồ án học kỳ 4, phim hoạt hình 3D Maya Fox and Crow của nhóm học viên D1307H, Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).


Thành viên nhóm:

Nguyễn Hồng Sơn

Nguyễn Hữu Dũng

Chu Việt Hoàng

Lại Việt Hoàng


Giáo viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa

 

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.