Bạn đang ở đây

3D Animation - Fox and Crow

13-04-2016

Đồ án học kỳ 4, phim hoạt hình 3D Maya Fox and Crow của nhóm học viên D1307H, Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).


Thành viên nhóm:

Nguyễn Hồng Sơn

Nguyễn Hữu Dũng

Chu Việt Hoàng

Lại Việt Hoàng


Giáo viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa

 

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.