Bạn đang ở đây

3D Animation - Fox and Crow

Đồ án học kỳ 4, phim hoạt hình 3D Maya Fox and Crow của nhóm học viên D1307H, Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).


Thành viên nhóm:

Nguyễn Hồng Sơn

Nguyễn Hữu Dũng

Chu Việt Hoàng

Lại Việt Hoàng


Giáo viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa

 

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.