Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

https://www.youtube.com/watch?v=liBr-JAqx8E&feature=youtu.be

Arena Multimedia | TVC Quảng cáo Coca Cola

26-03-2019

Arena Multimedia | TVC Quảng cáo Coca Cola | Đồ án lớp A1807M1 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

-----------------

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Thái Hoàng Long

Nguyễn Quốc Việt

Võ Ngọc Linh Tâm

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Bùi Đình Lâm

Thầy Bùi Ngọc Anh