Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu WANNAJUICE của nhóm học viên D1708M Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội

10-05-2018

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu WANNAJUICE của nhóm học viên D1708M Arena Multimedia 80 Trúc Khê Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Thu Nga

- Nguyễn Thúy Hà

- Nguyễn Thị Thu Trang

- Bùi Mai Chi

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Nguyễn Hồng Trường