Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu cây cảnh để bàn Midori Garden

15-05-2018

Bộ nhận diện thương hiệu cây cảnh để bàn Midori Garden Đồ án lớp D1708M2

 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

Thành viên thực hiện:

Nguyễn Kim Thiện

Nguyễn Thanh Uyên

Vũ Huỳnh Phương Uyên

Trịnh Thị Phương Anh

Giáo viên hướng dẫn: 

Thầy Mai Xuân Hưng