Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu COSMO

28-08-2020

Bộ nhận diện thương hiệu COSMO của nhóm học viên D1908L Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Ngô Kim Phú

- Nguyễn Hà My

- Mẫn Thị Thảo Ngọc

- Đặng Thùy Linh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Trần Quốc Lợi