Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Handmade products- NATURAL PLUS

14-05-2018

Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Handmade products - NATURAL PLUS Đồ án lớp D1707G1

 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

Thành viên thực hiện:

Nguyễn Đức Quỳnh Hương

Nguyễn Thị Lan Anh

Lưu Mỹ Nhi

Giáo viên hướng dẫn: 

Thầy Phan Nhật Trung