Bạn đang ở đây

Bộ nhận diện thương hiệu PETIT

Sản phẩm đồ án của nhóm học viên lớp D1411M -Arena Multimedia-Trúc Khê

 

Đề tài: làm bộ nhận diện thương hiệu cho cửa hàng bán hoa

Thời gian hoàn thiện:1 tháng

 

Thành viên nhóm:

Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Thị Hiền

Trần Tiến Đức

 

Giảng viên hướng dẫn:

Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.