Bạn đang ở đây

Cream Citee

08-05-2015

Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1, bộ nhận diện thương hiệu Cream City, lớp D1408M Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).

Những người thực hiện:

Nguyễn Thị Hương Giang 

Lê Hiếu 

Đỗ Thị Xuân 

Giảng viên hướng dẫn:

Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.