Bạn đang ở đây

Cream Citee

Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1, bộ nhận diện thương hiệu Cream City, lớp D1408M Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).

Những người thực hiện:

Nguyễn Thị Hương Giang 

Lê Hiếu 

Đỗ Thị Xuân 

Giảng viên hướng dẫn:

Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

7amCow-cover
Farbie-Kolor-cover
Cafe de Paris
Arena-Multimedia-foxound-san-pham-ki-1
Delicieux-cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.