Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Fools - Arena Multimedia

20-12-2013

E-Project Maya (kỳ 4) của nhóm học viên lớp D1107K - Trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia (cơ sở 80, Trúc Khê, Hà Nội).

Các thành viên của nhóm:

Nguyễn Trung Đức

Trần Quốc Bách

Hà Thế Dũng

Trần Văn Quân

Dương Khánh Linh

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Tống Công Trường

Project kỳ 4 - kỳ Maya, các nhóm phải nhận đề bài, làm việc, nộp bài trực tiếp với Aptech Ấn Độ và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đề bài của kỳ này bắt buộc là làm phim hoạt hình.

Trong vòng 45 ngày, dựa trên cốt chuyện có sẵn do phía Ấn Độ đưa ra, các thành viên nhóm đã làm một bộ phim hoạt hình ngắn, với những chuyển động linh hoạt và khá mượt mà, áp dụng những kiến thức đã học một cách khá nhuần nhuyễn.

Một tuần sau khi gửi bài trực tiếp sang Ấn Độ chấm điểm và nhận xét, các bạn đã có một buổi bảo về project Maya ngay tại trường để các thầy có thể góp ý sâu sát hơn cho từng nhóm. Trong buổi bảo vệ này, nhóm đã đạt 84 điểm từ hội đồng phản biện.

Đề bài từ Aptech Ấn Độ đưa ra:

Problem Statement: Fools

Create an animation short based upon below mentioned Story.

It was a cold and silent night. The weather was freezing. A group of monkeys were on a tree. They were clinging to its branches. One of the monkeys said, "I wish we could find some fire. It will help us to keep warm".

Suddenly they noticed a flock of fireflies. One of the young monkeys thought it was fire.

He caught a firefly. He put it under a dry leaf and started blowing at it. Some other monkeys also joined in his effort. A sparrow came flying to its nest. The monkeys were sitting on the same tree. She noticed what they were doing. The sparrow laughed. She said, "Hey silly monkeys that is a firefly, not real fire".

The sparrow continued: "I think all of you should take shelter in a cave". The monkeys did not listen to the sparrow. They continued to blow at our poor firefly.

After some time the monkeys became very tired. Now they realized what the sparrow had said was correct.

They set free the firefly and moved to a nearby cave.