Bạn đang ở đây

Nhà hàng ẩm thực Trung hoa Hoàng Thành

Đồ án cuối kỳ I: Bộ nhận diện thương hiệu Nhà Hàng Ẩm Thực Trung Hoa Hoàng Thành của nhóm sinh viên lớp D1409K1 (Arena-Multimedia HCM)

Những người thực hiện: 

Nguyễn Minh Toàn

Tống Phước Duy

Trần Triệu Minh Quốc

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Bùi Minh Sơn

Cô Nguyễn Thy Đoan Trinh

Điểm:

94.7

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.