Bạn đang ở đây

Nước Hoa Hiệu Hani

Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1. Bộ nhận diện thương hiệu Nước hoa hiệu Hani của học viên lớp D1408H1 - Arena Multimedia ( HCM )

Những người thực hiện:

Nguyễn Diệp Duy Minh

Từ Tôn Quý

Hấp Văn Trịnh

Điểm:

94.5

Giảng viên hướng dẫn:

Cô Nguyễn Thy Đoan Trinh

Thầy Hoàng Huy Cường

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.