Bạn đang ở đây

Quảng cáo thương hiệu sữa Oh Milk - PRJ1 - D1411H2

Sản phẩm đồ án học kỳ I - Bộ sản phẩm nhận diện thương hiệu Thương hiệu sữa Oh Milk

Lớp D1411H2

Thành viên:

- Nguyễn Như Nhật

- Lê Nguyễn Đoan Trang

Giáo viên hướng dẫn:

- Thầy Bùi Minh Sơn

- Cô Nguyễn Thy Đoan Trinh 

*Nhận xét của hội đồng chấm thi:
Ưu điểm:ý tưởng thiết kế thiết thực logo đầy đủ tính biểu trưng, màu sắc hài hòa dễ hiểu
Khuyết điểm:
bộ nhận diện thương hiệu chưa phát triển hết được hết ý tưởng của đề tài.


Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.