Bạn đang ở đây

Sản phẩm Chùm ruột Churu

Đồ án cuối kỳ I: Bộ nhận diện thương hiệu Sản phẩm Chùm ruột Churu của nhóm sinh viên lớp D1409K1 (Arena-Multimedia HCM)

Những người thực hiện: 

Lê Huỳnh Hiếu

Bùi Đỗ Vũ Thịnh Duy

Nguyễn Hoài Ngọc Luân

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Bùi Minh Sơn

Cô Nguyễn Thy Đoan Trinh

Điểm:

92.3

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.